mafia-22

Zaloguj się


Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze konta?

Wybierz język:  Polski    English    Čeština  

Regulamin

 Regulamin i zasady gry online mafia-222

Każdy użytkownik akceptuje wraz z rejestracją Ogólne Warunki Umowy, Politykę Prywatności oraz Zasady Gry mafia-22.pl Każde złamanie jakiejkolwiek zasady może skutkować tymczasową blokadą konta, bądź wykluczeniem z gry.. Zespół gry jest zobowiązany do rozpatrywania wszystkich przypadków rzetelnie i uczciwie.
 

I. Konto w grze Mafia 22
Każdemu graczowi wolno kontrolować tylko jedno konto na serwerze. Konto jest przypisane posiadaczowi adresu e-mail ustawionego na koncie.

II. Kredyty, pieniądze w grze Mafia 22
Zakupu kredytów można dokonać jedynie za pomocą opcji "Kup kredyty" w grze. Zabronione jest kupowanie kredytów od innych graczy 
mafia-222.pl za realne pieniądze. Każda nieregulaminowa próba zakupu/sprzedaży będzie karana banem lub wykluczeniem i kasacją konta zarówno kupującego jak i sprzedającego. To samo tyczy się odnośnie waluty wykorzystywanej w gkorze. Zabroniona jest jej sprzedaż lub zakup za realne pieniądze.

III. Oddanie swojego konta na czas określony innej osobie grającej w mafia-222 (zasiadanie)

Jeśli ktoś wyjeżdza na urlop lub wie, że przez dłuższy czas będzie nieobecny w grze a nie chce tracić pozycji w rankingu może oddać konto pod opieke swojemu przyjacielowi z gry G&M, jednak należy to zgłosić administracji by zapobiec problemowi zdublowanego IP i wielokontowości.

1) Maksymalny czas zasiadania wynosi  30 dni,
2) Konto może być zasiadane w danym czasie wyłącznie przez jedną osobę.
3) Po zakończonym zasiadaniu dane konto może być ponownie zasiadane najwcześniej po upływie 7 dni od momentu jego zakończenia. Wyjątki od tej zasady są dopuszczalne wyłącznie za zgodą Administratora Gry.
4) Osoba, która zasiada konto nie może w tym czasie zmieniać hasła, adresu e-mail i innych danych konta oraz zmieniać nick na zasiadanym koncie.
5) Podczas zasiadania zabronione jest kożystanie z opcji PRZEKAŻ (przekazywanie pieniędzy innym graczą) oraz opcji AUKCJA (branie, udziału w aukcjach, sprzedawanie na aukcjach),6) Dokonywanie jakichkolwiek zmian w rodzinie poprzez konto zasiadane jest niedozwolone. Zabronione jest również wstępowanie/opuszczanie rodziny.
6) Osoba która zasiada konto nie może kożystać z chatu i inych form komunikacji na zasiadanym koncie oraz atakować drugie konto zgłoszone w zasiadaniu. To samo tyczy się wyzwań bokserskich.

Niedostosowanie się do powyższych reguł skutkuje natychmiastowym zbananowaniem obu kont. Proszę mieć to na uwadze w przypadku oddawania swojego konta innej osobie. Administracja G&M nie odpowiada za szkody wyrządzone na zasiadanym koncie przez inne osoby.

IV. Wielokontowość:
Zgodnie z regulaminem, gracz zostanie wykluczony z gry, jeśli będzie kontrolował więcej niż jedno konto na danym serwerze. Wielokontowość będzie karana niezwłocznie i bez ostrzeżenia. Jeśli dwa lub większa ilość kont są zazwyczaj, od czasu do czasu, albo stale użytkowane w jednej sieci (sieci uniwersyteckie, szkoły, itp.) Administrator gry musi zostać o tym fakcie poinformowany, bez żadnych wyjątków.

V. Bug-using: 
Wykorzystywanie błędów w oprogramowaniu (dla własnej korzyści bądź działania na szkodę innych graczy) jest zabronione. Każdy gracz jest zatem zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia odkrytych błędów do Administracji gry. Zignorowanie tej zasady może doprowadzić do natychmiastowej blokady konta. Obecny przepis tyczy się wszystkich graczy zarówno bezpośrednio lub pośrednio korzystających z błędu oprogramowania. Jeśli masz wątpliwości czy coś jest legalne napisz do Administratora lub Super Operatora gry, nie podejmuj innych działań które prowadzą do trwałych zmian na Twoim koncie.

VI.  Niedozwolone programy:
Zabrania się używania skryptów, narzędzi które symulują, zastępują lub uzupełniają interfejs strony oraz całkowicie lub częściowo zautomatyzowanych programów, które dają użytkownikowi możliwość działania na swoją korzyść lub na szkodę innych graczy. Narzędzia zewnętrzne, nie powiązane z interfejsem gry mafia-22, mogą być akceptowane przez administrację.

VII. Wymuszenia i groźby, monopol w grze: 
Działanie z zamiarem obrażenia, wywieranie presji, zastraszenia lub grożenie osobom (użytkownikom, członkom Team'u ) jest ściśle zakazane w grze, na forum i chacie. Ponadto zabrania się wykorzystywanie monopolistycznej pozycji gracza w celu zastraszania oraz uniemożliwiania normalnej gry innym użytkownikom
mafia-22.pl (przykład przejęcie przez jednego gracza wszystkich szpitali w grze i ustatlenie ponad przeciętnej bardzo wysokiej ceny za leczenie, która uniemożliwiała by korzystanie ze szpitali pozostałym graczom) W przypadku monopolu team gry zastrzega sobie prawo do nakazania użytkownikowi do niezwłocznej zmiany  oczywiście wygórowanych cen usługi/produktów. Administrator gry ma możliwość narzucenia graczom maksymalnej możliwej ceny za usługi/produkty w celu przeciwdziałania monopolowi oraz nieprawidłowością i nadużycią, które mogą zaistnieć na dowolnym etapie gry (np.aktualizacja).   Nie dostosowanie się gracza w pierwszej kolejności będzie skutkowało ostrzeżeniem, następnie banem tymczasowym a ostatecznie wykluczeniem z gry.

VIII. Spam w mafia-22:
Jakiekolwiek działania i metody mające na celu zakłócenie pracy interfejsu gry są zakazane. Zabrania się rmasowego rozsyłania reklam poprzez wiadomości do innych użytkowników, forum lub chata. Na chacie zabroniona jest też rozmowa na temat inych gier online. Żądanie przez gracza natychmiastowego zaprzestania przesyłania do niego prywatnych wiadomości w grze musi być szanowane (wyjątek tutaj stanowią wiadomości rodzinne).

IX. Zawartość: 
Gracze, którzy będą używać (bądź nawoływać do używania) obraźliwych, pornograficznych, politycznych, rasistowskich, łamiących prawa i naruszających godność człowieka, czy niezgodnych z prawem opisów, nicków, wiadomości, nazw rodzinnych oraz opisów stron rodzinnych mogą zostać czasowo lub na stałe odsunięci od gry, a treści zostaną ocenzurowane.
Niedozwolone jest podszywanie się pod członków Team'u oraz używanie nicków do nich należących.

X. Naruszenie zasad i postanowień dodatkowych:
Jakakolwiek forma, bądź próba ominięcia regulaminu i powiązanych z nim postanowień oraz decyzji członków Team'u w celu uzyskania osobistych korzyści jest surowo zakazana.

XI. Klauzula finałowa gry mafia-22:
W przypadku błędnie lub niekompletnie sformułowanych elementów tego dokumentu, wszelkie pozostałe jego części pozostają w mocy i muszą być respektowane. Każdemu graczowi   przysługuje prawo do odwołania się od kary, ostrzeżenia, nakazu do głównego administratora gry. Można tego dokonać tylko i wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy KONTAKT dostępny w górnej części ekranu. Odwołanie zostanie rozpatrzone maksymalnie w ciągu 12 dni roboczych.

Zwróć uwagę, że: 

- Sankcje nałożone przez Administratora Gry wobec użytkownika, nie mogą zostać zniesione lub zmienione przez innego Administratora bez konsultacji z wcześniej wymienionym.

- Omijanie decyzji podjętych przez Administratora Gry poprzez kontaktowanie się z innym członkiem Zespołu będzie karane blokadą konta. Zgłaszanie skarg nie jest objęte tą zasadą.

Regulamin opracowany przez Team Mafia-22.PL, wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie zabronione.